Rennovation/Affald

Affaldssortering I foreningen vil vi gerne være med til at opretholde et dejligt gårdmiljø, hvorfor alle bedes bidrage til dette ved at anvende de til rådighed værende affaldscontainere og skraldespande efter forskrifterne. Affaldssortering er en central del af foreningens renovationsordning, hvorfor der er opstillet specialcontainere til blandt andet elektronik, batterier, plastik og pap, hvilke bør anvendes så vidt muligt. Henkastning af affald, storskrald, aviser, reklamer og møbler mm. på ejendommens fællesarealer (herunder også i kældre og opgange) vil blive bortskaffet på den pågældende andelshavers eller lejeres egen regning, ligesom der også i disse tilfælde vil blive opkrævet et ekstra-gebyr på minimum 500 DKK. for oprydningen. Det skal indskærpes at alle papkasser skal åbnes inden bortskaffelse i foreningens pap-containere, så der er plads til mest muligt. I tilfælde af overfyldte pap-containere, så afviser R98 al tømning, hvorfor vi beder alle vente med bortskaffelse af pap-affald indtil efter tømning eller anvende de traditionelle renovations-containere, som tømmes dagligt. Storskrald Storskraldsrummet er indtil videre lukket. Du skal selv skaffe dig af med storskrald. Se her hvor du kan komme af med storskrald.